Photo

Karel van den BoschInleiding

Trainen in het leidinggeven aan een team vereist vaak veel organisatie, mensen en middelen. Het komt maar zelden voor dat de overige leden van het team beschikbaar zijn. Een veel gekozen aanpak van dit probleem is om mede-cursisten de rol van teamlid te laten spelen. Dit heeft als nadeel dat teamleden niet representatief, of voor de training ongewenst gedrag, vertonen. Bovendien besteden trainees dan kostbare trainingstijd aan het spelen van een andere rol dan waarvoor ze in opleiding zijn. Een andere oplossing is om stafleden van de school als teamleden in te zetten. Stafleden zijn echter lang niet altijd op de gewenste momenten beschikbaar. Verder drijft het de kosten van training hoog op. Defensie zoekt daarom naar wegen om cursisten zelfstandig(er),  en goed te trainen in het leidinggeven aan een team. Een mogelijke oplossing daarvoor is het gebruik van simulatie waarbij "software-agenten" de rollen van teamleden spelen. Als het mogelijk is om intelligente software agenten te ontwikkelen die in een training op een realistische en intelligente manier de rol van teamleden vertolken, dan kunnen trainees altijd en overal oefenen.


Project

In dit project ontwikkelden we een PC-gebaseerde simulatie-training waarvoor virtuele spelers zijn ontwikkeld die autonoom en intelligent kunnen handelen. Het domein is brandbestrijding aan boord, en de te leren taak is die van de leidinggevend officier: de Officier van de Wacht. De training is ontwikkeld met VSTEP en de school voor NBCD en bedrijfsveiligheid van de Koninklijke Marine. CARIM is een acroniem voor Cognitive Agents for Realistic Incident Management training.


screenshot

screenshot


Resultaten

In de PC-trainingsgame speelt de trainee de rol van Officier van de Wacht. De andere teamleden worden gespeeld door intelligente software agenten. De teamleden zijn gemodelleerd als experts in hun taak. Zij kunnen dus autonoom en onafhankelijk adequaat reageren in allerlei verschillende situaties. Alle virtuele spelers zijn ontwikkeld volgens het Belief Desire Intention (BDI) paradgima.


Team

TNO


VSTEP

Karel van den Bosch
Annerieke Heuvelink
Willem van Doesburg
Joost van Oijen

Looptijd Project

Start
Voltooiing

2008
2010

Clips

(Er zit geen geluid bij onderstaande clips; verklarende teksten staan in beeld)

Aan de hand van de film "Avatar" illustreren we hoe een intelligente agent de rol van een karakter in een virtuele karakter kan aannemen:


De virtuele omgeving van de training en de intelligente karakters die er in voorkomen:


JADEX, het computerprogramma waamee de intelligentie van de virtuele karakters is gedefinieerd:


Een blooper, omdat een virtueel karakter iets essentieels "vergeet":


Hoe een virtueel karakter kennis opdoet via communicatie:


Hoe een virtueel karakter kennis opdoet via een gebeurtenis:


Hoe een virtueel karakter kennis opdoet via het uitvoeren van een bevel:


Hoe een virtueel karakter kennis opdoet via een gebeurtenis:


Hoe een virtueel karakter kennis opdoet via een gebeurtenis (II):


Hoe een training kan worden gemaakt met behulp van het instructeursstation:


Hoe een training kan worden gevolgd met behulp van het instructeursstation:


Hoe een gedragsmodel en een trainee beiden de rol kunnen aannemen van een virtueel karakter in de training:Publikaties

Bosch, K. van den, Harbers, M., Heuvelink, A., & Doesburg, W. van (2009). Intelligent Agents for Training On-board Fire Fighting. In: Digital Human Modelling, HCII 2009 (pp. 463-472). Held at: San Diego, CA. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [pdf]

Heuvelink, A., Bosch, K. van den, Doesburg, W. A. van, & Harbers, M. (2009). Intelligent Agent Supported Training in Virtual Simulations. In: Proc. of the NATO HFM-169 Workshop on Human Dimensions in Embedded Virtual Simulation. Held at: Orlando, Florida. [pdf]

Cap, M., Heuvelink, A., Bosch, K. van den, & Doeburg, W. A. van (2011). Using Agent Technology to Build a Real-World Training Application. In: F. Dignum (Ed.), Agents for Games and Simulations II, LNAI 6525 (pp. 132-147). Berlin Heidelberg: Springer Verlag.[pdf]

McFedries, R. (2013). Game On. MaritimeByHolland July-August (pp. 30-32). [pdf]